16 juni 2024

Haaglanden – Hoogheemraadschap hervat baggeren

Het hoogheemraadschap van Delfland hervat vanaf eind januari de baggerwerkzaamheden.  Door een tijdelijke baggerstop in 2019 vinden de werkzaamheden later plaats dan normaal. Delfland moest het baggeren van de watergangen stilleggen. Er was een verdenking van PFAS in het baggerslib. Voor een vlotte afvoer van het overtollige regenwater is het nodig dat sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Daarom haalt het Hoogheemraadschap van Delfland de laag bagger weg van de bodem van de watergangen. Zo onderhoudt Delfland de sloten en vaarten en verminderen ze de kans op wateroverlast. Half april zijn de werkzaamheden gereed.

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moeten ze de bagger eens in de acht jaar weghalen.

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers in opdracht van Delfland. Dit doen ze met zorg voor de natuur in en langs het water. Delfland wil de waternatuur zo min mogelijk verstoren in lijn met de gedragscode wet natuurbescherming waterschappen. De aannemers moeten werken volgens de ecologische werkprotocollen waarin voorwaarden zijn opgenomen voor onderhoud met zorg voor de natuur. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens de werkzaamheden en waar nodig controleren ze op aanwezige broednesten.

Voor het onderhoud van sloten en vaarten kunnen diverse partijen verantwoordelijk zijn: het hoogheemraadschap, andere overheden (zoals gemeenten) of particulieren en bedrijven.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com