16 juli 2024

Maassluis – Eerste veilig zonnepanelenproject in Nederland

Maassluis heeft het eerste verduurzamingsproject in Nederland opgeleverd dat voldoet aan de strengste veiligheidsmaatregelen bij de plaatsing van zonnepanelen en een Elektriciteit Opslag Systeem (EOS).

De wethouders Sjef Evers (Duurzaamheid) en Sjoerd Kuiper (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en sociale cohesie) hebben de officiële opening verzorgd. De VvE van het appartementencomplex aan de Korhoenstraat koos voor het nieuwste systeem met een collectieve batterij, waarbij alle appartementen een eigen installatie achter de meter hebben. Om calamiteiten zoals brand in de toekomst te voorkomen, werd als eerste in Nederland voldaan aan maatregelen en adviezen zoals recent opgesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid, Voor de VVE en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In het appartementencomplex wordt de opgewekte energie verdeeld over de 29 appartementen en een algemene ruimte. Op het dak van 940m2 werden 300 zonnepanelen en een opslagbatterij van ruim 70kWh geplaatst. Iedere woning kan zo dag en nacht in haar behoefte aan energie voldoen en is tegelijkertijd onafhankelijk van de energieleverancier. Alle opgewekte energie die niet direct wordt gebruikt, wordt namelijk opgeslagen in de collectieve batterij. Het gehele traject, van advisering tot installatie, werd uitgevoerd door Voor de VVE. De 46 oude zonnepanelen werden door deze partij geschonken en geïnstalleerd bij een school voor autistische kinderen in Maassluis.

De veiligheid is een actueel en relevant onderwerp, zeker bij een nieuwe ontwikkeling zoals de plaatsing van zonnepanelen in combinatie met een batterij opslag het dak. Zo is het bij de installatie van onmiskenbaar belang dat deze door het dak gedragen kan worden. In het beginstadium werden de lokale brandweer en de Veiligheidsregio op de hoogte gebracht van de installatie. Ook werd er valbeveiliging aangebracht voor hulpdiensten en werd de technische ruimte 60 minuten brandwerend gemaakt. Het voordeel van een systeem op het dak van een appartementsgebouw is dat er bij rookontwikkeling minder hinder wordt ondervonden door bewoners en omwoners.

‘Niet alleen duurzaam wonen maar ook persoonlijke veiligheid staan hoog op onze agenda,’ licht wethouder Evers toe. ‘We willen op het gebied van duurzaamheid natuurlijk voorop lopen maar alleen als dit ook veilig is. Het is leerzaam om te zien dat hier stappen in gemaakt worden en we zijn natuurlijk trots dat bewoners van Maassluis dit gerealiseerd hebben.’ Voor wethouder Kuiper is het ook interessant om te zien hoe bewoners samen tot verduurzaming kunnen komen: “We bouwen veel nieuwe duurzame woningen in de stad, maar het verduurzamen van bestaande gebouwen is vaak moeilijker, zeker als er in VVE verband moet worden samengewerkt. Door als bewoners samen de verduurzaming aan te pakken vergroot je ook de sociale cohesie in je complex. Dit is een daarmee een win-win situatie die als voorbeeld kan dienen voor andere projecten.’’

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com