18 mei 2024

Den Haag – Valkenbosplein is nu veiliger voor fietsers

De werkzaamheden om het Valkenbosplein veiliger voor met name fietsers te maken, zijn afgerond. Dit was hard nodig omdat de zogenaamde ‘fietsfiles’ in de spits voor gevaarlijke situaties zorgden. Zo zijn de fietspaden breder gemaakt om meer opstelruimte creëren voor fietsers die moeten wachten bij de verkeerslichten. Verder zijn rijstroken vernieuwd en verkeerslichten beter op elkaar ingesteld. De gemeente Den Haag maakt werk van het oplossen van fietsknelpunten in de stad.

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit is zeer blij met het resultaat: “Met de groei van het fietsverkeer in Den Haag wordt het steeds belangrijker om bij kruispunten voldoende ruimte te bieden voor een soepele doorstroming van het fietsverkeer. Voor overstekende fietsers was op het Valkenbosplein onvoldoende ruimte, ontstonden er fietsfiles en daardoor gevaarlijke situaties. Door deze aanpak is het niet alleen verkeersveiliger voor fietsers maar ook voor alle andere weggebruikers van het plein.”

Doordeweeks steken dagelijks zeker duizend fietsers, tussen 8.00 en 9.00 uur ‘s ochtends, het Valkenbosplein over. Op het kruispunt van de Valkenboslaan met de Laan van Meerdervoort ontstonden, voornamelijk in deze spitsuren, zogenaamde ‘fietsfiles’ vanwege het grote aanbod van fietsers en de beperkte ruimte voor de fiets. Om het fietscomfort te verbeteren zijn op drie van vier takken de fietsoversteken verbreed van 2,00 naar 3,50 meter (en bij de Beeklaan naar 4,25 meter). Tevens is de noordelijke en zuidelijke tak van de fietsoversteek in rood asfalt uitgevoerd. Rood asfalt is veiliger en comfortabeler voor fietsers.

Om meer groentijd te kunnen geven aan de fietsoversteek vanaf de Beeklaan richting de Beeklaan/Groot Hertoginnelaan is de gecombineerde rechtdoor- rechtsafstrook op de Valkenboslaan, exclusief voor rechtsafslaand verkeer gemaakt. Hierdoor kunnen fietsers richting Beeklaan/Groot Hertoginnelaan tegelijk groen krijgen met het autoverkeer dat rechtdoor gaat vanaf de Valkenboslaan naar de Beeklaan/Groot Hertoginnelaan. Daarnaast ontstaat aan de overzijde van de kruising meer opstelruimte voor de fietser op de Laan van Meerdervoort vanuit de richting van de Regentesselaan.

Aan de zuidelijke tak van het kruispunt is de zeer korte en ineffectieve exclusieve links afstrook op de Laan van Meerdervoort opgeheven. De vrijgekomen ruimte komt ten goede van de opstelruimte voor fietsers. Met deze maatregelen is de doorstroming en de opstelruimte voor fietsers verbeterd, waardoor we ook de verkeersveiligheid hebben verbeterd.

Den Haag wordt een echte fietsstad. Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden, stimuleert de gemeente fietsgebruik en verbeteren we de infrastructuur voor fietsers. Zo worden tegelfietspaden omgezet in comfortabel rood fiets asfalt en het netwerk van ster-fietsroutes, de snelle en veilige fietsroutes door de stad, uitgebreid. Bij herinrichting van straten en wegen is fietsveiligheid een belangrijk uitgangspunt. Gevaarlijke kruispunten worden aangepast en veiliger gemaakt en er komt meer ruimte voor fietsers om makkelijker en veiliger over te steken.

Wethouder Van Asten van verkeer
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com