25 april 2024

Zuid-Holland – Grote uitbreiding zonnepanelen in gebieden van Liander in Zuid-Holland

Liander heeft vorig jaar duizenden installaties met zonnepanelen aangesloten op zijn elektriciteitsnetten in dat deel van Zuid-Holland waar zij actief is.

Het gaat hierbij om zonnepanelen op woningen, bedrijfsdaken en zonneparken. Het aantal installaties groeide in 2020 ten opzichte van 2019 met 36%. Inmiddels leveren in Zuid-Holland* ruim 42.000 woningen en 453 zonneparken en grote zonnedaken groene stroom aan het net van Liander.

De afgelopen jaren is de populariteit van zonnepanelen razendsnel toegenomen, zowel onder consumenten, eigenaren van grote bedrijfspanden als ontwikkelaars van grootschalige zonneweiden.

Belangrijkste reden zijn de aantrekkelijke regelingen van de overheid om de doelstellingen voor duurzaam opgewekte energie in het Klimaatakkoord te halen.

Het aantal woningen in Liandergebied in Zuid-Holland met zonnepanelen op het dak dat groene stroom levert aan het net van Liander groeide in 2020 van 31.000 naar 42.000. Dat is een stijging van 36%. Het opgestelde vermogen van de panelen op woningdaken nam toe met 42 megawatt tot een totaal van 153 megawatt (+38%).

De fors toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor grote drukte op het elektriciteitsnet.

In 2020 groeide in Zuid-Holland het aantal zonneparken en grote installaties met zonnepanelen op bedrijfspanden met 31%.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com