18 mei 2024

Leidschendam-Voorburg – Corona ondersteuning topprioriteit

Ondersteunen van inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners is topprioriteit Leidschendam-Voorburg.

Het college blijft topprioriteit geven aan het ondersteunen van inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners om zo goed mogelijk door de coronacrisis te komen. Om dat mogelijk te maken, maakt de gemeente scherpere keuzes.

Burgemeester Klaas Tigelaar: “We focussen ons nu op het met elkaar goed doorkomen van de crisis, zodat we ook na de crisis een sociale en ondernemende gemeente zijn. We zijn bezig met een herstelbeleid en we willen dit volhouden. Dit vraagt om een andere inzet van de organisatie. Om focus op de goede dingen te houden, maken we keuzes. Deze hebben wel impact en ik kan me voorstellen dat er mensen teleurgesteld zijn, omdat sommige dingen uitgesteld worden. Maar hierdoor zijn we wel in staat de prioriteit te leggen bij de coronacrisis en zo een uitvoerbaar pakket voor 2021 te hebben.”

De gemeente stelt drie doelstellingen centraal om de effecten van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen: het beschermen van de sociale infrastructuur, het beperken van economische schade en het versterken van zelfredzaamheid. En hierop worden de prioriteiten voor 2021 bijgesteld: wat kan wel en wat stellen we uit?

Bij de topprioriteit van het ondersteunen van inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners, horen in 2021 bijvoorbeeld de aanpak van eenzaamheid, toekomstbestendige bibliotheken en theaters en het ondersteunen van slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Maar ook kansrijke projecten voor (sociale) woningbouw en de inzet op regionale ruimtelijke projecten krijgen voorrang in 2021. Ook op de gemeentelijke dienstverlening zoals stadsbeheer, burgerzaken en sociale dienstverlening wordt niet ingeleverd. Tegelijkertijd is een aantal beleidstrajecten uitgesteld, worden nieuwe ruimtelijke initiatieven voorlopig niet opgepakt en is er in 2021 geen ruimte voor nieuw beleid. In het najaar beziet het college de planning opnieuw.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com