20 mei 2024

Den Haag – Gemeente breidt proef met praktijkondersteuners jeugd-GGZ bij huisartsen uit.

Het proefproject van de gemeente Den Haag met een Praktijkondersteuner Jeugd (POH) wordt uitgebreid naar 50 huisartsen.

Een POH ondersteunt de huisarts bij kwesties of vragen die bij jeugdigen en/of hun ouders/verzorgers leven op het gebied van opgroeien en opvoeden. De praktijkondersteuners hebben ervaring met jeugd- en gezinsproblematiek en psychosociale vraagstukken. Vaak kunnen zij meer tijd uittrekken voor een consult dan huisartsen in hun overwegend drukke praktijk van alledag.


Het experiment met de POH loopt sinds 2019 bij circa 20 huisartsen. Tot en met 2020 zijn 454 jeugdigen door een POH gezien. Bij ruim de helft (56%) van de 343 afgesloten trajecten bleek een verwijzing naar dure, specialistische jeugdhulp niet nodig. In die gevallen kon de praktijkondersteuner zelf passende dienstverlening bieden die aansloot bij de behoefte van de ouders/verzorgers en het kind, of vond verwijzing plaats naar een andere vorm van lichte hulp, zoals bij het Centrum Jeugd en Gezin Den Haag. Dit gebeurde uiteraard in samenspraak met de huisarts.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com