30 maart 2023

Leidschendam-Voorburg – Veteraan Petrus Pieter Kok 103 jaar geworden

Een van de oudste veteranen van Nederland, Petrus Pieter de Kock, is op 12 mei 103 jaar oud geworden.

Hij werd geboren in Amboina op 12 mei 1918. In Leidschendam-Voorburg is hij de oudste veteraan. Burgemeester Klaas Tigelaar overhandigde de jarige voor zijn huis met een feestelijke bos bloemen en bood hem een ‘blauwe hap maaltijd’ aan, mede namens het veteranencomité Leidschendam-Voorburg.

De Marinierskapel der Koninklijke Marine bracht hem een aubade. De Inspecteur der Veteranen en het Veteraneninstituut hebben hun felicitaties via een videoboodschap en bloemenhulde overgebracht.

In de Tweede Wereldoorlog heeft Pieter de Kock een zeer bijzondere rol vervuld door met 66 andere KNIL-soldaten een guerrilla te voeren tegen de Japanners, waarbij helaas slechts 16 man levend uit de strijd kwamen.

Na afloop van de oorlog stuurde Pieter de Kock de door hen gebruikte en gehavende Nederlandse vlag met de namen van de 16 overlevenden naar Koningin Wilhelmina. Hierop ontving hij van haar een handgeschreven brief met de volgende tekst: “Uwe gedachte om mij de vlag toe te zenden die gij gedurende uwen langen en onverschrokken guerrillastrijd hebt hoog gehouden, heeft mij diep getroffen. Ik betuig u hiervoor mijn groote erkentelijkheid. Gij kunt ervan verzekerd zijn, dat uw geschenk mijn gedachten dikwijls zal terugvoeren naar u en ook naar degenen die hun naam niet op de vlag hebben kunnen plaatsen. w.g. Wilhelmina”.

admin

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com