18 mei 2024

Zoetermeer – Nieuwe manier inburgering van start

Hoewel de nieuwe wet inburgering pas ingaat op 1 januari 2022 wil de gemeente Zoetermeer nu al in de geest van deze nieuwe wet gaan werken.

Zo kunnen zowel de inburgeraars als de gemeente en samenwerkende organisaties alvast wennen aan de nieuwe manier van inburgering.

De grootste verandering is dat de regie voor het inburgeringstraject bij de gemeente komt te liggen, waar dat nu nog de verantwoordelijkheid van de statushouders zelf is.

De gemeenteraad stemde maandag 12 juli in met het voorstel om vervroegd te starten met deze aanpak. In de nieuwe situatie is al het werk er op gericht om nieuwe inwoners zo snel mogelijk zelfstandig mee te laten doen in Zoetermeer.

Wat hiervoor nodig is verschilt per persoon. De inburgering bestaat daarom uit een persoonlijk traject waar wonen, werken, leren en financiën onderdeel van zijn. De regie ligt bij de gemeente en de inburgering start op de dag dat de gemeente weet wie als inburgeraar naar Zoetermeer komt.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com