19 juni 2024

Den Haag – Klimaatwake bij Catshuis weer van start

De Klimaatwake bij het Catshuis in Den Haag gaat volgende week weer van start. De wake vindt overdag plaats bij het Catshuis en ‘s nachts vanuit huiskamers door heel Nederland via een onlineverbinding. Voor het zomerreces hebben zo’n 750 Klimaatwakers samen ruim tachtig dagen en nachten gewaakt.


In juli hebben de klimaatwakers een manifest overhandigd aan politieke partijen. Daarin wordt aangegeven dat de overheid roekeloos omgaat met de levens van hun burgers door niet in te spelen op de klimaatcrisis. Ze voelen zich inmiddels gesterkt door het klimaatrapport van de verenigde naties dat vorige week is uitgebracht.

Er doen ruim 50 organisaties mee aan de klimaatwake, waaronder Greenpeace, milieudefensie en verschillende politieke jongerenorganisaties.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com