22 juli 2024

Pijnacker-Nootdorp – Advies : Klimaat meer betrekken bij woningbouw

Een commissie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp adviseert de gemeente om meer naar het klimaat te kijken bij de uitbreiding van woningbouw.

Het milieueffectrapport bij de plannen van Pijnacker-Nootdorp is bijna compleet, zegt de Commissie in haar advies. Meer aandacht voor bodem en water zou wenselijk zijn. Zoals acties bij wateroverlast en uitdroging van de grond.

De gemeente had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen. Het gaat om de plannen van de gemeente tot 2050. Daarin wordt beschreven hoe Pijnacker-Nootdorp een prettig leefklimaat behoud en een aantrekkelijke vestigingsplek wordt voor bijvoorbeeld bedrijven.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com