16 juli 2024

Zoetermeer – Actie Taalhuis tegen laaggeletterdheid

In Zoetermeer hebben 12 procent van de volwassenen moeite met lezen en schrijven. In heel Nederland zijn dat 2,5 miljoen mensen. Dit heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar, ze zijn bijvoorbeeld minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond.

Het Digi-Taalhuis in Zoetermeer heeft een spel gemaakt waarmee mensen kunnen ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn.

Door zelf te ervaren hoe lastig en frustrerend het is om informatie die je krijgt niet te begrijpen en toe te kunnen passen, wordt veel duidelijk. Je kunt dan de signalen herkennen en mensen wijzen op de mogelijkheden voor hulp. Dat kan dan bijvoorbeeld bij het Taalhuis.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com