20 mei 2024

Delft – Bibliotheek DOK moet flink bezuinigen

Doordat de bibliotheek DOK in Delft minder subsidie krijgt, moet er worden bezuinigd. De openingstijden van DOK blijven hetzelfde, maar de aanwezigheid van medewerkers neemt met ingang van volgend jaar af. Dat betekent dat er minder ruimte is voor advies en persoonlijk contact.

In het voorjaar van 2021 besloot het college van B&W en de gemeenteraad om een DOK een forse bezuiniging op te leggen.

Er zullen ook veel minder activiteiten plaats gaan vinden. Ze sluiten wel nog aan bij landelijke bibliotheekactiviteiten zoals de Kinderboekenweek of Nederland Leest. Activiteiten rondom Delftse evenementen kunnen alleen worden georganiseerd met behulp van fondsen of subsidies.

Ook het Taalhuis zal minder activiteiten kunnen ontplooien. Zij ondersteunen de inwoners van Delft in hun taalontwikkeling zodat zij allemaal aan de samenleving mee kunnen doen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com