15 juli 2024

Den Haag – Extra huizen voor woningzoekenden

Den Haag gaat de komende tijd honderden extra woonruimtes realiseren voor mensen die op wachtlijsten staan.

Het gaat daarbij om mensen die na een periode van zorg of begeleiding klaar zijn om zelfstandig te wonen, maar voor wie nu geen huis beschikbaar is.

De nood is hoog en de gemeente zet alles op alles om dit op een verantwoorde manier voor elkaar te krijgen. Met de realisatie van deze extra woningen worden acuut woningzoekenden aan een huis geholpen, zonder dat dit leidt tot een langere wachttijd voor reguliere woningzoekenden.

Er zijn op korte termijn 1300 woonplekken nodig en woningen. Dit is noodzakelijk om doorstroom mogelijk te maken. Met dit plan geeft de gemeente aan hoe er ongeveer 400 woonplekken in Den Haag bijkomen. De regiogemeenten moeten nog eens 300 woonplekken creëren. Ook statushouders kunnen door het tekort aan woningen niet doorstromen vanuit een AZC en kunnen daardoor niet starten met hun deelname aan de maatschappij.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com