22 juli 2024

Zoetermeer – Siemens Mobility: “Particulier autobezit in 2050 verleden tijd”

De wijze waarop mensen zich in de toekomst verplaatsen zal op termijn radicaal veranderen. “De auto als persoonlijk vervoermiddel zal geleidelijk verdwijnen en onderdeel worden van een totaal mobiliteitsconcept”, aldus Olivier Gueydan, CEO van Siemens Mobility in Zotermeer. Nederland zal daarin als een van de eerste landen voorop gaan in Europa, voorspelt hij. “We hebben in ons land al veel faciliteiten om dit werkelijkheid te maken. Maar dat vraagt ook om politieke moed en slagvaardigheid.”. Een dergelijke verandering zal ook enorm bijdragen aan de energietransitie en daarom helpen in de strijd tegen klimaatverandering.

Het concept van Mobility as a Service (MaaS) in volop in ontwikkeling. Siemens Mobility ontwerpt momenteel in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de grote stadsvervoerders RET (Rotterdam) HTM (Den Haag) een zogenaamd MaaS-platform. “Het samenstellen van een multimodale reis is nu wel mogelijk, maar nog te ingewikkeld”, aldus Gueydan. “De bedrijven willen met het platform de drempel verlagen om meerdere openbaar vervoermiddelen eenvoudig digitaal te plannen, te boeken en te betalen.”. MaaS heeft tevens het potentieel om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten en dus het gebruik van vervoermiddelen te optimaliseren.

Volgens Siemens Mobility zal in de nabije toekomst ook de auto en andere voertuigen die van de weg gebruik maken onderdeel gaan uitmaken van MaaS. “Van deur tot deur je reis plannen, zonder dat je zelf nog een auto in bezit hoeft te hebben, dat is de toekomst. Je ziet nu al dat veel jongeren geen interesse hebben om een auto te bezitten. Dan komt een oplossing voor de files in ons land eindelijk in zicht.”

Deelauto’s en in hoge frequentie zelfrijdende minibussen, gecombineerd met andere slimme en milieuvriendelijke vervoersmiddelen, lossen het probleem van de zogenaamde first en last mile op. Zij brengen de passagiers op een snelle wijze naar de OV-hubs in de steden. “Het probleem van traag openbaar vervoer is dan ook verleden tijd”, aldus Gueydan. “De treinen, trams en metro’s rijden in een frequentie die efficiënt aansluit op de behoefte van de reiziger.”

Om het ideale mobiliteitsconcept te bereiken zal ook flink geïnvesteerd moeten worden in goed openbaar vervoer. “In de Randstad moeten er een half miljoen huizen bijkomen. Dan zal er ook fijnmazig openbaar vervoer moeten zijn. Na de coronacrisis zal de vraag naar openbaar vervoer weer enorm toenemen. Overheden moeten investeren in lightrail, metro en elektrisch busvervoer”, aldus Gueydan, die daarmee aansluit bij de oproep van de grote vervoerbedrijven om fors meer te investeren in openbaar vervoer.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com