22 juli 2024

Zuid-Holland – ‘Zuid-Holland bereikbaar’ in Provinciale Staten

Provinciale Staten vergaderen op 15 december digitaal over stichting Zuid-Holland Bereikbaar.

Provinciale Staten bespreken de samenwerkingsovereenkomst voor het op te richten samenwerkingsverband Zuid-Holland Bereikbaar.

Deelnemers zijn provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Den Haag Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Door intensieve afstemming willen de organisaties de hinder als gevolg van weg- spoor- en vaarwegwerkzaamheden zo veel mogelijk beperken en de bereikbaarheid van Zuid-Holland op peil houden.

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de deelname en in te stemmen met een bijdrage van de provincie Zuid-Holland van € 383.000 per jaar voor tenminste 5 jaar.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com