13 april 2024

Delft – Akkoord gemeenteraad voor Warmteplan 2021

De gemeenteraad van Delft heeft op donderdag 16 december groen licht gegeven voor het Warmteplan 2021. De raad ging ook akkoord met een investering vanuit Fonds Delft 2040 in het Open Warmtenet. Dit is een grote stap in de goede richting van de energietransitie.

Wethouder Stephan Brandligt is blij met de beslissing van de raad.
In 2015 hebben maar liefst 195 landen met elkaar het Klimaatverdrag van Parijs ondertekend. Er is toen afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen om de opwarming van de aarde te beperken. In Nederland is er een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Daarin staat dat alle gemeenten in Nederland een ‘transitievisie warmte’ moeten vaststellen.

In Delft is dat het Warmteplan 2021. Dit plan geeft een eerste visie op de mogelijkheden voor aardgasvrij verwarmen per buurt. Ook staat in het Warmteplan welke buurten de gemeente kansrijk vindt om vóór 2030 een wijkuitvoeringsplan te maken. De raad is akkoord met het Warmteplan. De gemeente kan nu verder onderzoek doen in de buurten die het meest kansrijk zijn om te beginnen. Daarna komen er wijkuitvoeringsplannen voor de eerste buurten.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com