22 juli 2024

Leidschendam-Voorburg – PvdA-kandidaten werken aan diverse gemeenteraad

Op 8 maart vieren we de rechten van vrouwen van over de hele wereld. Een belangrijke verworvenheid is het vrouwenkiesrecht: dat betekent dat vrouwen zelf mogen stemmen, of gekozen kunnen worden als politica. In Leidschendam-Voorburg zijn er echter van de 35 huidige gemeenteraadsleden maar 10 vrouw. De gemeente scoort daarmee nog steeds onder het (al te lage) landelijk gemiddelde van 31% vrouwen in de raad. Daarom vragen PvdA-kandidaten Suzanne Kok en Sangita Paltansing vandaag aandacht voor dit thema.

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg scoort op het gebied van diversiteit nog onder de maat. Als het gaat om migratieachtergrond, religie, geaardheid, leeftijd of opleidingsniveau, vormt de raad nog geen afspiegeling van de bevolking. Ook niet als het gaat om mensen met een beperking. En dus ook niet op het aandeel vrouwen in de raad.

Kandidaat-raadslid #4 Suzanne Kok: “Bij een diverse raad heeft de hele gemeente baat. In een meer diverse raad worden meer perspectieven meegewogen, wat leidt tot betere besluiten. Besluiten die niemand in de kou laten staan.” Dat draagt bij aan de kwaliteit van de democratie en de verbondenheid in de samenleving.

Kandidaat-raadslid #2 Sangita Paltansing: “Als raadslid ben je volksvertegenwoordiger. Diversiteit in de gemeenteraad is daarom belangrijk. We moeten een afspiegeling zijn van de samenleving die we vertegenwoordigen om ieders belang goed te kunnen behartigen en af te wegen.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com