19 juni 2024

Delft – Aandacht voor duurzaam varen

Vaarseizoen van start met aandacht voor duurzaam varen. Gemeente Delft heeft in samenwerking met de provincie Zuid-Holland de elektra- en watervoorzieningen van passantenhaven de Kolk gerenoveerd, uitgebreid en gedigitaliseerd om elektrisch varen te stimuleren.

De provincie heeft hiervoor 50.000 euro subsidie beschikbaar gesteld. Met deze subsidie zijn onder andere twee steigers op de Westsingelgracht voorzien van elektrische laadpunten en wateraansluitingen. Tijdens de opening van het vaarseizoen stonden gedeputeerde Jeannette Baljeu (provincie Zuid-Holland) en wethouder Bas Vollebregt (gemeente Delft) stil bij de stappen die zijn gezet.

Bas Vollebregt: “Tot voorheen werd in de Kolk nog gewerkt met 50 cent muntjes, tickets en barcodescanners, maar vanaf heden werkt de haven volledig digitaal”, aldus wethouder Bas Vollebregt.

De provincie werkt samen met andere overheden in Zuid-Holland aan een goede balans tussen waterrecreatie, natuur en milieu. Hiervoor heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld. “Als provincie werken we aan een hoogwaardig recreatief en duurzaam waternetwerk. We zetten daarbij in op schone waterrecreatie. De samenwerking met de gemeente Delft is hier een mooi voorbeeld van. Door samen te investeren in laadpunten voor de recreatievaart, willen we elektrisch varen stimuleren,” aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Naast verduurzaming van de recreatievaart werd ook stilgestaan bij de opening van het vaarseizoen, jaarlijks op 1 april. Dat betekent ruimere bedieningstijden van de bruggen en sluizen op zaterdag en op zon- en feestdagen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com