27 februari 2024

Den Haag – Stad gaat gebukt onder zwaar vervuilde straten

Hart voor Den Haag raadslid Carlos Martinez van Andel heeft, net zoals veel stadsgenoten, schoon genoeg van een ernstig vervuilde stad. “Meeuwen en ratten trekken vuilniszakken open, afval wordt verkeerd aangeboden of te laat opgehaald. De gemoederen over rotzooi op straat zijn in Den Haag de afgelopen jaren flink opgelopen. Op sommige momenten liggen straten vol met smerigheid en de klachten van bewoners zijn niet van de lucht”, aldus Hart voor Den Haag raadslid Carlos Martinez van Andel die wil dat het afvalprobleem snel opgelost wordt.

De Haagse kiezers noemden begin dit jaar afval bijna twee keer zo vaak als belangrijk verkiezingsthema dan vier jaar geleden.

“Daarmee speelde het afvalprobleem een prominente rol in de Haagse verkiezingscampagne. Maar nu moet er boter bij de vis, zeker omdat recent onderzoek uitwijst het afvalprobleem door bewoners als grootste probleem wordt ervaren” aldus Martinez van Andel, die ook wijst op kapotte bankjes, scheve lantaarnpalen en kapotte afvalbakken. “Er moet snel meer geld naar het oplossen van het afvalprobleem en het beter onderhouden van de buitenruimte. Dat hebben bijna alle partijen in hun verkiezingsprogramma’s beloofd, dus ‘’put your money, where your mouth is.”

Hart voor Den Haag dient morgen bij het debat over de jaarrekening een motie in die oproept voor meer geld voor het oplossen van het afvalprobleem en voor beter onderhouden van de buitenruimte.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com