16 juni 2024

Regionieuws TV- CDA Zuid-Holland: Vaart maken met transitie naar circulaire economie

Het CDA Zuid-Holland wil vaart maken met de transitie naar een circulaire economie. Volgens de partij is er tot nog toe onvoldoende bereikt en gaat het niet snel genoeg. Er is bestuurlijk lef, draagvlak en slim beleid nodig, dat ook andere transities zoals de energietransitie ondersteunt. Het CDA heeft Gedeputeerde Staten daarom gevraagd naar een actieplan. Sinds 2016 hanteert de provincie Zuid-Holland een actief beleid om de circulariteit van onze economie te bevorderen. Daarbij wordt gestreefd naar meer hergebruik van materialen en recycling om de impact op de wereld zo min mogelijk te maken. De eerste jaren hebben vooral in het teken gestaan van experimenteel beleid en kleinschalige innovatieve projecten. Volgens de partij is dit onvoldoende voor de opgave die voor ons ligt, zo blijkt ook uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Het CDA wil zo snel en effectief mogelijk stappen zetten om de transitie naar een circulaire economie naar een nieuwe fase te tillen. Dit is ook in lijn met het advies van de Rekenkamer. Er is gevraagd om op korte termijn met een plan te komen waarin duidelijk wordt wat de vervolgstappen zijn. De gedeputeerde heeft dat ook toegezegd.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com