19 juni 2024

Regionieuws TV- Het onderzoek naar Amare in Den Haag afgerond, publiek belang verwaarloosd

De onderzoekscommissie Amare heeft haar rapport opgeleverd. Er is ruim 15 maanden onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het Spuikwartier en het project Amare. De opdracht was om te bekijken hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot het beleid van de gemeente en te onderzoeken hoe de aansturing door het college en de ambtelijke organisatie is geweest. Ook hebben ze zich gebogen over de vraag hoe de raad is geïnformeerd en hoe die zijn controlerende taken heeft gedaan. Ze concluderen onder meer dat het publiek belang is verwaarloosd door onvoldoende aandacht voor de exploitatie van Amare. Ook is de raad niet goed geïnformeerd over het project en op bepaalde onderdelen zelfs misleid. De totale financiële impact op de gemeentefinanciën wordt op meer dan 500 miljoen euro geschat. De onderzoekers benadrukken dat bij besluitvorming in de raad voortaan altijd duidelijk gemaakt moet worden op welk beleid een voorstel gebaseerd is en hoe dit voorstel het publieke belang dient.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com