25 juni 2024

Regionieuws TV – Gemeente Den Haag blij met 2 miljard extra voor kwetsbare mensen

Het collegebestuur van de gemeente Den Haag is blij met het besluit van het demissionaire kabinet om 2 miljard euro te gebruiken om de bestaanszekerheid van de meest kwetsbare inwoners te versterken. Door onder meer het verhogen van de huurtoeslag en het kindgebonden budget wordt steun in de rug gegeven aan mensen die nu niet of nauwelijks rond kunnen komen. Het in stand houden van het Tijdelijk Noodfonds Energie kan ook op de Haagse goedkeuring rekenen. Maar het zijn allemaal tijdelijke maatregelen. Om mensen op lange termijn perspectief te geven moeten er structurele maatregelen komen. Door jarenlange bezuinigingen op het budget kunnen ook gemeenten geen zekerheid meer bieden, terwijl haar taken en uitdagingen juist groter en complexer worden. Volgens de Haagse wethouder Van Asten leeft één op de vijf Hagenaars in armoede, onder wie 18.000 kinderen. De maatregelen die het kabinet nu treft zijn een goede eerste stap, maar met een eenmalige pot geld kan Den Haag bij lange na niet iedereen helpen, aldus Van Asten. Hij vraagt de Tweede Kamer om straks beleid te maken waarmee structureel meer perspectief kan worden geboden. De financiën van de gemeente staan onder druk, terwijl de uitdagingen voor het gemeentebestuur groter en complexer worden. De kosten van bijstand, zorg en jeugdhulp stijgen, maar worden onvoldoende gecompenseerd door het gemeentefonds. Tegelijkertijd worden de problemen steeds groter en complexer, zoals de wooncrisis, de energiecrisis en de opvang van vluchtelingen en ontheemden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com