16 juni 2024

Waterschapsbelasting bij Hoogheemraadschap van Delfland stijgt volgend jaar met minimaal 5 procent. Wat gaat u betalen?

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de begroting voor 2024 gepresenteerd. De belasting zal voor iedereen iets stijgen. Dit heeft enerzijds te maken met de gestegen kosten en anderzijds met compensatie van de lagere ‘groengas’ opbrengsten. Daarnaast wordt het tarief beïnvloed door de energieopslag en grote investeringen. De stijging van het tarief is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het varieert tussen de 5% en 9%.Het waterschap stelt vanaf komend jaar ook structureel meer geld beschikbaar om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Het is noodzakelijk omdat de waterkwaliteit in Delfland nog niet goed is. De verandering van beleid werd al aangekondigd in het Coalitieakkoord 2023-2027, dat de titel ‘Water voor mens en natuur; een trendbreuk in waterbeheer’ meekreeg. Waterkwaliteit is het belangrijkste thema voor deze bestuursperiode. In de begroting staat ook dat het waterschap blijft investeren om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zal Delfland eveneens doorwerken aan het onderhouden en versterken van de dijken en kades. 30 november beslist de verenigde vergadering over de begroting.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com