16 juni 2024

Vertrouwenscommissie: Wouter Kolff moet nieuwe commissaris van de Koning Zuid-Holland worden

Provinciale Staten hebben op 15 mei op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten om Wouter Kolff aan te bevelen als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Kolff is op dit moment burgemeester van Dordrecht. De aanbeveling van Provinciale Staten gaat nu naar minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze draagt de kandidaat voor bij Zijne Majesteit de Koning. De aanbeveling komt redelijk snel, binnen 3 maanden na het uitbrengen van de profielschets voor een nieuwe commissaris. De profielschets kwam mede tot stand op basis van de enquête onder inwoners van Zuid-Holland. Meer dan 1000 inwoners hebben meegedacht over het profiel van de nieuwe commissaris. De vacature ontstond nadat Jaap Smit bekendmaakte op 1 september dit jaar afscheid te nemen als commissaris van de Koning. Met de aanbeveling is de procedure tot benoeming van de nieuwe commissaris van de Koning nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van Provinciale Staten doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht bij de Kroon. Bij Koninklijk Besluit wordt Wouter Kolff dan voor een periode van 6 jaar benoemd. Het streven is Kolff op woensdag 4 september 2024 als nieuwe commissaris in een buitengewone Statenvergadering welkom te heten.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com