16 juli 2024

Haaglanden – Vooral meer WW-uitkeringen vanuit uitzendbureaus en horeca

Het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden nam in maart met 4,4% toe. Vooral uitzendkrachten en horecamedewerkers verloren hun baan. Maar ook meer winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport.

In maart ontstonden in Haaglanden 1.952 nieuwe WW-uitkeringen en werden 1.434 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 689 uitkeringen 55% toe ten opzichte van februari. Van deze regionale toename in maart 2020 zagen we de grootste stijging bij de uitzendbureaus (+346) en de horeca & catering (+173). In 2019 lag dat anders. Toen was in maart het aantal nieuwe WW-uitkeringen nagenoeg gelijk aan het aantal in februari.

Eind maart telde Haaglanden 11.484 WW-uitkeringen. Dat is 2,7% van de regionale beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden nam in maart toe met 488 uitkeringen (4,4%) ten opzichte van vorige maand. De grootste procentuele stijging – met een toename van een vijfde of meer – kwam in maart 2020 voor rekening van de sectoren horeca & catering (25,3%), uitzendbureaus (23,4%) en cultuur (20%). De absolute toename is bij de sector cultuur wel kleiner. Ten opzichte van een jaar geleden is het totaal aantal WW-uitkeringen in Haaglanden 948 lager (-7,6%).

Afgelopen maand nam landelijk vooral het aantal nieuwe uitkeringen toe vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ legden de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en cultuur, sport & recreatie. Maar ook in detailhandel non-food en vervoersector viel een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht. De overige sectoren merkten op een andere manier de gevolgen van de ontstane situatie. Zo nam in zorg & welzijn de werkgelegenheid toe en daalde landelijk het aantal WW-uitkeringen. Het regionaal en landelijk beeld zijn globaal met elkaar vergelijkbaar.

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 250.368. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 240.158. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 10.210 (4,3%). In alle provincies nam de WW toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 267.667 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 17.299 uitkeringen (-6,5%). Op jaarbasis daalde de WW in alle provincies.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com