20 mei 2024

Den Haag – Zorgen om lage opkomst vaccinatie meningokokken

Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid maakt zich zorgen over de lage opkomst in Den Haag bij de vaccinaties tegen de meningokokkenziekte. Sinds anderhalve maand worden wekelijks circa 360 jongeren van 14 jaar persoonlijk uitgenodigd om bij een Centrum Jeugd en Gezin in de buurt een (gratis) prik tegen deze levensgevaarlijke infectieziekte te komen halen. Slechts 57% kwam tot nu toe opdagen; de rest bleef weg, in de meeste gevallen zonder bericht.

Het RIVM adviseert jongeren de prik tegen de meningokokkenziekte direct bij de eerste oproep te gaan halen. Uitstel is onverstandig. Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte. Door het snelle verloop komt behandeling vaak te laat om complicaties of overlijden te voorkomen. Jongeren behoren tot de risicogroep. Daarom wordt de prik dit jaar aangeboden aan alle 14-jarigen (alle jongeren die zijn geboren in 2006). In Den Haag gaat het om ruim 4000 jongeren.

Het is naast verstandig ook veilig om de prik nu – in deze coronatijd – te halen. Eerder werden de vaccinaties groepsgewijs gegeven. Daar is nu geen sprake van. Alle jongeren krijgen een persoonlijke oproep om naar een CJG in de buurt te komen. Op alle 9 CJG-locaties in Den Haag wordt deze vaccinatie aangeboden. Door de individuele benadering kan aan alle coronamaatregelen worden voldaan. CJG Den Haag hanteert daarnaast een strikt deurbeleid. Jongeren wordt gevraagd alleen te komen of samen met hooguit één ouder. Bij ziekte of verkoudheidsklachten (inclusief hooikoorts) wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Door het aantal priklocaties uit te breiden van twee naar negen brengt de gemeente de vaccinatie-zorg bijna tot bij de voordeur, aldus wethouder Kavita Parbhudayal.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com