22 juli 2024

Haaglanden – Aantal uitkeringen terug op niveau van 2018A

Het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden nam in mei met 3% toe tot 14.198 uitkeringen. Dit is gelijk aan de landelijke trend. De toename is minder sterk dan in de maand april. In die maand kwamen veel mensen met een flexibel arbeidscontract zonder werk te zitten. De grootste stijging van WW-uitkeringen deed zich voor in de horeca en de detailhandel. Zowel de horeca als de detailhandel zijn sectoren waarin veel scholieren en studenten een bijbaan hebben.

In twee maanden tijd is het aantal WW-uitkeringen terug op het niveau van twee jaar geleden. Hetzelfde geldt voor het WW-percentage. Nu tellen we 14.198 WW-uitkeringen in Haaglanden. Dat zijn er zelfs nog meer dan in mei 2018 toen er 13.793 verstrekt. We zien gelukkig dat er nog wel vacatures zijn. Werkzoekenden zullen in deze tijd wel verder moeten kijken dan hun vertrouwde functie om een baan te vinden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van mogelijkheden die een carrièreswitch ondersteunen, aldus Jean-Paul Biever, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Eind mei 2020 verstrekte UWV in Haaglanden in totaal 14.198 WW-uitkeringen. Dit is een toename met 413, ofwel 3%, ten opzichte van april. Landelijk steeg het aantal uitkeringen met 3,1% ongeveer even sterk. Na een zeer sterke stijging in april is die in mei veel gematigder. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden met 2.845, ofwel 25,1%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 20,1%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Haaglanden met 3,3% net iets hoger dan dat voor heel Nederland. Het landelijk WW-percentage bedraagt 3,2%.

Verandering WW in Haaglanden in 2020

Horeca, catering & recreatie zorgden in mei 2020 voor de grootste toename van de WW-uitkeringen. De helft van de horecabedrijven gaf in mei aan te verwachten dat het personeelsbestand zal afnemen. De sluiting van eet- & drinkgelegenheden trekt een zware wissel op de sector. Vanaf 1 juni kon de horeca z’n deuren weer openen voor een beperkt aantal gasten. Ook gingen er in mei meer WW-uitkeringen naar werkzoekenden na een baan in de detailhandel. Veel winkels sloten tijdelijk hun deuren tijdens de ‘intelligente lockdown’. Inmiddels zijn die weer open en de winkelstraten zijn weer wat voller. Voorzichtig komt het winkelend publiek weer terug. Een ruime meerderheid van de detaillisten verwacht dat het personeelsbestand gelijk zal blijven. De WW nam bij de agrarische sector af door seizoensinvloeden.

De regionale impactanalyse van UWV sluit aan bij het sentiment onder ondernemers: de horeca kan te maken krijgen met een zeer grote krimp. Twee derde van de horecawerknemers heeft een flexibel contract. Flexibele arbeidskrachten lopen de grootste risico’s hun baan te verliezen. In april 2020 deed zich een grote toename van de lopende WW bij de uitzendbureaus. Binnen de detailhandel verwacht UWV in het segment non food grote krimp. De helft van de werknemers in dit segment heeft een flexibel contract. De verwachtingen voor het segment food zijn gunstiger. Deze zal niet of weinig krimpen. Krimp in horeca en detailhandel zal ook scholieren en studenten met een bijbaan raken. Zij hebben vaak een flexibel contract.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com