21 mei 2024

Rijswijk – Gemeente wil zelf huurwoningen bouwen

De Gemeente Rijswijk gaat onderzoek doen naar het zelf ontwikkelen en exploiteren van huurwoningen in het middensegment. Er zijn nauwelijks van deze categorie woningen beschikbaar (737,- – 1000,- EUR) terwijl de vraag van huurders met middeninkomens groot is. Deze groep woningzoekers verdient te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en kunnen door de hoge vraagprijzen van koopwoningen vaak geen passende woning kopen.

‘Daar moet nu heel snel verandering in komen en daarom gaan we onderzoeken of het mogelijk is zelf woningen in het middensegment te bouwen’, zegt wethouder Johanna Besteman (Wonen). ‘Tot op heden zijn er geen goede oplossingen voor dit complexe probleem op de woningmarkt. Het is hoog tijd voor een adequaat antwoord. We willen graag dat deze grote groep woningzoekers, zoals onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers, in Rijswijk blijven werken en we moeten hen dan ook een goede, betaalbare woning kunnen bieden’, zo stelt wethouder Besteman.

De gemeente pakt zelf de handschoen op. Wethouder Financiën en Rijswijk Buiten Jeffrey Keus: ‘We starten met een pilot in de duurzame nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten met ongeveer 90 vrije sector woningen, eengezinswoningen en appartementen in het middensegment. In de pilot doen we ervaring op met zelf ontwikkelen en gaan we na of de business case goed rond te rekenen is. Het is geen alledaagse oplossing om als gemeente zelf woningen te ontwikkelen. Dat vraagt ook om goede afstemming met andere overheden, zoals Provincie en Rijk, maar de problemen op de woningmarkt vragen om innovatieve ideeën’, aldus wethouder Keus.

Bij de uitwerking van de pilot zijn projectontwikkelaar Dura Vermeer en de woningcorporatie Rijswijk Wonen betrokken. Een sluitende business case moet leiden tot een woonfonds waarmee de gemeente wellicht in staat is om ook op andere locaties in Rijswijk huurwoningen te ontwikkelen en deze voor langere tijd beschikbaar te houden in dat middensegment.

De uitkomsten van het onderzoek worden door het college van burgemeester en wethouders verwerkt in een voorstel dat medio 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com