16 juli 2024

Varend Corso gaat voor 2021

Varend Corso zet alles in de steigers voor editie 2021, ondanks onduidelijkheid door corona. Na een corsoloze zomer, waarin zelfs het alternatieve programma vanwege corona geen doorgang kon vinden, beginnen ook de voorbereidingen voor de komende editie van het Varend Corso Westland sober. Een feestelijke startbijeenkomst die eigenlijk morgen gepland stond op dinsdag 6 oktober, is er dit jaar niet. Toch streeft de organisatie ernaar dat de corsostoet in de zomer van 2021 kan varen, volgens de dan geldende richtlijnen, in het eerste weekend van juli, met meer dan 45 boten én een route naar Den Haag.

De startbijeenkomst markeert elk jaar het begin voor alle voorbereidingen voor het Varend Corso. Door alle onzekerheden rond de tweede golf van het coronavirus en de maatregelen die vorige week weer zijn genomen, is besloten om deze bijeenkomst nu niet plaats te laten vinden. Dat het corso dit jaar niet door kon gaan, kwam al hard aan bij bestuur, deelnemers, vrijwilligers en schippers. Zelfs het alternatieve fietsprogramma mocht geen doorgang vinden. Gelukkig kon er met een verrassingsvloot, waar geen ruchtbaarheid aan was gegeven, toch nog worden gevaren en de Haagse route ‘getest’ worden.

Voor volgend jaar is er nog veel onzekerheid of grote publieksevenementen als het Varend Corso kunnen plaats vinden. Er is echter geen gebrek aan enthousiasme binnen bestuur en werkgroepen om in 2021 weer uit te pakken. De trajecten voor subsidie- en vergunningsaanvragen zijn gewoon ingezet, maar gemeentes zullen voorlopig hierop geen besluiten nemen. Daarom wordt met gemeentes gekeken of er al eerder afspraken gemaakt kunnen worden over een alternatief corsoprogramma. Het besluit van Gemeente Den Haag is daarbij van het grootste belang. Nog steeds geldt dat alleen met die bijdrage een volwaardig corso in 2021 kan worden georganiseerd. Ook de sponsorcommissie is voortvarend bezig met de werving. Hoewel het potentiële bezoek aan Den Haag al nieuw elan voor sponsoring en commerciële boten geeft, ervaren zij nu door corona uiteraard ook behoudendheid van het bedrijfsleven.

Rob Baan, voorzitter: “Het bestuur van het Varend Corso betreurde het dat de afgelopen editie niet door kon gaan. Dat de onzekerheid voor komende zomer ook groot is, maakt de situaties nóg wranger. Desondanks gaan de voorbereidingen voor Varend Corso 2021 gewoon door, zodat in het eerste weekend van juli alles klaar staat om volgende de dan geldende richtlijnen te kunnen varen. In het verleden, direct na de Tweede Wereldoorlog, werden bloemencorso’s georganiseerd om weer vrolijkheid en kleur te brengen. Hopelijk kunnen we in 2021 daarom groots vieren en deze rottijd definitief achter ons laten.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com