18 mei 2024

Haaglanden – Misstanden aangetroffen bij economische controles

HEIT controles leggen misstanden in vier restaurants bloot. Zaterdag 3 oktober zijn bij vier restaurants in Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk integrale controles uitgevoerd door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). Bij de controles werden diverse misstanden vastgesteld, zoals illegale tewerkstelling, contante loonbetalingen van werknemers, overtreding van de Noodverordening en slechte hygiëne. Daarnaast waren er schrijnende signalen van uitbuiting van het personeel.

Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW, UWV, drie omgevingsdiensten en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Het team werkt in Den Haag en daarbuiten om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie aan te pakken en valt onder de regie van de burgemeester van Den Haag. Het HEIT pakt ondermijnende criminaliteit aan zoals arbeidsuitbuiting en/of de misbruik van de vergunningen.

Het HEIT werkt op basis van signalen van misstanden. De gemeenten en politie in de hele regio kunnen casussen aandragen bij het HEIT en op verzoek van gemeenten heeft het HEIT controles gehouden bij vier restaurants. Tijdens de integrale controles bekeken de verschillende partners vanuit hun eigen vakgebied of alles wel in de haak was. Door de politie en gemeente is gekeken of de vergunningen in orde waren en of de Noodverordening werd nageleefd. Vanuit de NVWA is gekeken naar de hygiëne en vanuit de Inspectie SZW wordt gekeken of de werkgever zich aan de diverse wetten, besluiten en regels op het gebied van arbeid.

Bij de integrale bedrijfscontroles van zaterdag zijn meerdere misstanden aangetroffen. Bij een restaurant in Zoetermeer waren 91 bezoekers aanwezig in plaats van de 30 die zijn toegestaan op basis van de Noodverordening. Er is besloten om het restaurant die avond te sluiten. Het ging hier om een restaurant met buffet, waar mensen zelf hun eten gingen ophalen waardoor het druk werd op sommige plekken in het restaurant.

Bij een pizzeria in Den Haag is een 14 jarige bezorger aangetroffen. Voor deze werkzaamheden geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Hij is direct naar huis gestuurd. Van het overige personeel bleken twee mensen een uitkering te hebben en een derde werknemer kreeg zijn loon contant uitbetaald. ISZW zal een boeterapportage opleggen aan de ondernemer. De hygiëne in het restaurant was zo slecht dat de NVWA hiervoor verscheidene boetes heeft opgelegd en de onderneming onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Dit betekent dat er in de toekomst vaker gecontroleerd gaat worden op de hygiëne.

Bij een restaurant in Rijswijk is een illegale medewerkster aangetroffen. Zij is door de politie meegenomen. Vier andere werknemers krijgen contant betaald. Voor hen werden geen sociale lasten afgedragen, en de werknemers kregen geen vakantiegeld en werden niet doorbetaald bij ziekte. Ook hier was een minderjarige (15 jaar) nog laat aan het werk, wat niet is toegestaan. De ISZW maakt boeterapportages op voor de ondernemer. Er zaten rond de 60 bezoekers in het restaurant, waarmee de Noodverordening werd overtreden. De hygiëne in het restaurant was niet in orde; daarvoor heeft de NVWA een waarschuwing gegeven.

Het vierde restaurant dat gecontroleerd werd was in Den Haag maar had dezelfde eigenaar als het restaurant in Rijswijk. Hier waren rond de 65 bezoekers binnen wat een overtreding van de Noodverordening is. Er waren geen leidinggevenden aanwezig: een overtreding van de vergunningsvoorwaarden. Daarom heeft het HEIT besloten de exploitatie te beëindigen en is het restaurant voor die avond op slot gedaan.

Schrijnend was het verhaal van de kok die een sterk signaal van uitbuiting gaf. Nader onderzoek zal gedaan worden naar zijn loon en zijn gewerkte uren. Daarnaast werden vier medewerkers al jarenlang contant uitbetaald. Zij ontvingen hun loon rechtstreeks uit de kassa. In de onderneming bleek geen arbeidstijdenregistratie aanwezig te zijn. Hiervoor wordt door ISZW doorgepakt met boeterapportages. In de onderneming heeft de NVWA een levende muis aangetroffen die vastgelijmd zat op een lijmplankje. Deze lijmplankjes zijn al enkele jaren verboden. Hiervoor is een boeterapport opgemaakt. In ieder geval 1 werknemer bleek een uitkering te hebben.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com