22 april 2024

Den Haag – Twijfel over kustbebouwing

Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks vragen om opheldering over plannen kustbebouwing. Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en GroenLinks willen dat de afspraken, die zijn gemaakt in het kader van het Kustpact, worden gerespecteerd. Natuur- en milieuorganisaties hebben hier in september een brandbrief over gestuurd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij vrezen dat verschillende kustgemeenten, die eveneens partner zijn in het Kustpact, ruimte gaan geven aan ongewenste bouwontwikkelingen in de nabijheid van de kust. Provincie Zuid-Holland is één van de partners in het Kustpact. De partijen hebben over de kwestie vragen gesteld.

In het Kustpact staat beschreven waar wel, waar geen, en waar onder voorwaarden ruimte is voor (recreatieve) bebouwing. In Zuid-Holland gaat het om de opwaardering en uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk. Daarnaast staan er op het strand van Kijkduin in Den Haag voor de duur van vijf jaar veertig houten huisjes, die van maart tot oktober te huur zijn voor recreanten.

Partij voor de Dieren statenlid Hoogerwerf: “De Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding van de bebouwing aan de kust; zeker niet in natuurgebieden. We zijn dan ook zeer kritisch over de geschetste plannen”.

Willem Minderhout, statenlid voor de Partij van de Arbeid: “De uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk is gelegen in het Natura2000-gebied “Kennemerland Zuid”. Anneloes van Hunnik, fractievoorzitter van voor GroenLinks vult aan: “De strandhuisjes in Den Haag zijn deels gelegen binnen NNN-gebied. Momenteel lopen er hier twee aanvragen voor een permanente vergunning”.

De partijen willen onder meer weten hoe deze ruimtelijke ontwikkelingen te rijmen vallen met de afspraken die gemaakt zijn in het kader van Kustpact. De drie partijen hebben hierover gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend en zullen de situatie nauwlettend in de gaten houden en beoordelen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com