22 juli 2024

Haaglanden – Aantal WW’ers in Haaglanden in coronacrisis minder sterk gestegen

De Nederlandse economie staat door de coronacrisis onder druk. Veel werknemers met een flexcontract verloren hun baan en werkgevers stelden minder vacatures open. Steunmaatregelen van de regering moeten verlies van werkgelegenheid voorkomen. Het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden nam in de periode februari tot en met september per saldo met 11,4% minder hard toe dan landelijk. De landelijke toename bedroeg 15,9%.

“De uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt is een extra stimulans om samen met onze partners de handen in één te slaan om mensen die hun baan dreigen te verliezen of al hebben verloren te helpen met een nieuwe baan. Soms vergroot bijscholing de kansen op een nieuwe baan. Als er geen baankansen zijn in het beroep dat iemand eerder heeft uitgeoefend biedt omscholing een beter perspectief”, vertelt Patricia Ladan, districtsmanager UWV Den Haag en Leiden.

Het aantal WW-uitkeringen daalde de vierde maand op een rij in de regio Haaglanden. Eind september 2020 verstrekte UWV in Haaglanden in totaal 12.255 WW-uitkeringen. Dit is een afname met 667, ofwel 5,2%, ten opzichte van augustus. Dit is een grotere daling dan landelijk (4,5%). Maar nog steeds is het aantal WW-uitkeringen flink hoger dan vorig jaar. In vergelijking met september 2019 zijn de WW-uitkeringen met 17,0% toegenomen, tegenover 19,3% in Nederland. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Haaglanden met 2,8% iets lager dan heel Nederland (3,0%).

UWV verstrekte in februari 10.996 WW-uitkeringen in Haaglanden. Dit aantal steeg tot 14.198 uitkeringen in mei (+29,1%). Vervolgens zette zich een daling in tot 12.255 uitkeringen in september (-13,7% ten opzichte van mei). Per saldo gaan eind september 11,4% meer WW-uitkeringen naar werkzoekenden in Haaglanden dan in februari. De toename in heel Nederland was met 15,9% ten opzichte van februari sterker dan die in de regio. De grootste veranderingen deden zich voor bij de jongere leeftijdsgroepen. Zij zijn over het algemeen werkzaam op basis van een flexibele contracten in dienstverlenende beroepen. Deze groep werkenden werden het eerst geraakt. In de eerste drie maanden was er een forse stijging van het aantal WW-uitkeringen en daarna een daling (zie figuur). Dit heeft mede te maken met aflopende WW-rechten voor jongeren. Zij verliezen hun uitkering of ze werk hebben gevonden of niet.

Het aantal vacatures nam in de coronacrisis af omdat de bedrijvigheid verminderde en werkgevers voorzichtiger werden om nieuw personeel aan te nemen. Eind februari waren bijna 9.200 online vacatures bij UWV beschikbaar voor werkzoekenden in Haaglanden. Eind maart waren dat er nog maar 6.120 (-33,5%). De vacaturedaling in Haaglanden tussen februari en september wijkt nauwelijks af van de landelijke. In beide gevallen daalde het aantal online vacatures met een kwart. De sterkste afname deed zich voor bij dienstverlenende beroepen. Bedrijfseconomische & administratieve beroepen namen het meest af.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com