19 juni 2024

Leidschendam-Voorburg – Extra investeren in samenleving

Juist nu investeert het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg extra in de samenleving.

Niet alleen dit jaar, maar ook in de komende jaren. De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid bij inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente Leidschendam-Voorburg geeft een duwtje in de rug.

In de Nota van Wijzigingen, een aanvulling op de Programmabegroting 2021-2024, stelt het college onder andere voor: ondersteuning van groepen die kwetsbaar bleken tijdens de crisis, zoals ZZP’ers, ondernemers en jongeren; het helpen van ouders met financiële problemen om dit vroegtijdig aan te pakken, zodat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien en het ondersteunen van cultuur en sport en het stimuleren van zelfredzaamheid van inwoners. Daarnaast wordt een voorstel gedaan tot verlaging van de hondenbelasting. Ook in tijden van grote onzekerheid, zijn inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en de gemeente samen aan zet.

Wethouder financiën Jan-Willem Rouwendal: “Juist nu moeten we zorgen dat we de negatieve economische en maatschappelijke effecten voor iedereen in de gemeente zoveel mogelijk beperken. We blijven investeren om de lokale economie en de sociale infrastructuur overeind te houden. Daar helpt het noodpakket met steunmaatregelen bij, dat voorlopig in stand blijft. Om dit te kunnen doen blijft een deel van de opbrengst van de Eneco-middelen hiervoor beschikbaar.”

Van de Eneco-opbrengsten worden verder aanzienlijke reserves aangelegd voor lange termijn investeringen in de gemeente. Zo blijft de energietransitie een prioriteit. Er wordt een aantal investeringen in 2021 in gang gezet voor mobiliteit en openbaar vervoer ten bate van de bereikbaarheid van de gemeente. En er wordt geld gereserveerd voor adequate onderwijshuisvesting en om oudere inwoners te helpen langer zelfstandig te blijven wonen.

Zowel de Programmabegroting 2021-2024 als de Nota van Wijzigingen worden op 18 november 2020 in de gemeenteraad behandeld.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com