8 december 2023

Den Haag – Actieplan positief sportklimaat

Iedereen moet zich vrij en veilig voelen om te sporten. Ongeacht afkomst, geloof, geestelijke en lichamelijke beperkingen of seksuele geaardheid.

De gemeente Den Haag gaat sportverenigingen de komende jaren daarom extra ondersteunen bij het verder verstevigen van een positieve sportcultuur op en rond de club. Trainers en sportleiders krijgen (online) trainingen aangeboden, verenigingen worden bijgestaan door sportpedagogen, er is een website met tips en er loopt een speciale pilot om ook ouders positief te betrekken bij de vereniging.

Dit staat in het actieplan van wethouder Hilbert Bredemeijer (Sport): “Ook, of misschien wel juist, in deze gekke en soms moeilijke tijd, is het belangrijk dat we in gesprek zijn over hoe we met elkaar omgaan in onze samenleving. Sport is leuk en gezond, en het brengt je onder de mensen. Bij een sportvereniging leer je samenwerken, omgaan met tegenslagen, feedback verwerken. Zo is een club, naast de school en het gezin, de plek waar kinderen waarden en normen meekrijgen. Verbinden, dat is voor mij de kracht van sport. Samen met sporters en supporters, scheidsrechters en sportverenigingen gaan we daarmee aan de slag.”

Den Haag telt zo’n 270 sportverenigingen. Om hen te ondersteunen biedt de gemeente gratis (online) trainingen en informatieavonden aan over bijvoorbeeld sportpedagogiek, trainingsbegeleiding, respect en inclusie en het signaleren van seksuele intimidatie en discriminatie. De workshops zijn voor vertrouwenscontactpersonen (VCP’s), trainers en bestuurders en worden onder andere gegeven door twee sportpedagogen die zijn aangesteld door de gemeente.

Bredemeijer: “Trainers zijn vaak vrijwilligers die met de beste bedoelingen sporters beter proberen te maken. De nadruk ligt daarbij met name op presteren en soms nog wat minder op de sociale kant. In de cursussen die de gemeente aanbiedt, krijgen trainers tips over hoe ze oog kunnen hebben voor iedereen in het team. Spelplezier en een veilige omgeving, zijn net zo belangrijk als sportprestaties. Bovendien: kinderen die op jonge leeftijd positieve ervaringen opdoen bij een vereniging, blijven vaak hun hele leven sporten, dat is heel belangrijk.”

Bij vijf Haagse sportverenigingen loopt een pilot om ouders bewust te maken van hun rol in de omgang met bijvoorbeeld de tegenstander en de scheidsrechter. Onderdeel hiervan is een welkomstbox voor het uitteam, fairplay-punten die spelers en scheidsrechters kunnen uitdelen, videoboodschappen voor ouders en blauwe kaarten met een compliment voor de tegenstander of ouders langs de lijn. De pilot wordt na 1.5 jaar geëvalueerd waarna de successen worden uitgerold in heel Den Haag.

Bredemeijer: “Ik ben super trots dat deze sportverenigingen meedoen met deze pilot. Zo kunnen we van elkaar leren. Neem nou de blauwe kaart, een prachtig Haags voorbeeld, die bedacht is op hockeyclub Hdm en nu al op meer dan 130 clubs in Nederland wordt gebruikt. Na de wedstrijd geven teams met de kaart in de hand een compliment aan de tegenstander. Zo leren ouders en kinderen na de strijd op het veld, het spel ook respectvol afsluiten. Hoe simpel kan het zijn?”

Sportverenigingen zijn voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Om verenigingen te helpen bij het werven van vrijwilligers biedt de gemeente een jaar lang gratis ‘Taakie’ aan. Dit is een digitale assistent die leden en taakies met elkaar matcht. Daarnaast dringt de gemeente er bij alle clubs op aan om altijd een vertrouwenscontactpersonen (VCP) aan te stellen en gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor vrijwilligers. Clubs die verzaken, worden daarop aangesproken.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com