20 mei 2024

Den Haag – Bestemmingsplannen worden voortaan huis aan huis verspreid

Bewoners van Den Haag worden voortaan huis-aan-huis geïnformeerd over nieuwe bestemmingsplannen. Dit is het resultaat van een motie die HSP indiende bij de behandeling van het bestemmingsplan Bloemenbuurt.

Voor alle wijken in Den Haag bestaan bestemmingsplannen waarin staat waar er precies gebouwd mag worden en welke functies zijn toegestaan. Na verloop van tijd of bij nieuwe ontwikkelingen moeten nieuwe bestemmingsplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Bewoners hebben het recht om hier invloed op uit te oefenen, maar weten dit vaak niet. Vaak horen bewoners pas achteraf dat een bestemmingsplan is vastgesteld, met als gevolg dat men vaak niet meer kan ageren tegen ongewenste ontwikkelingen.

De motie die HSP-er Peter Bos samen met Lesley Arp van de SP indiende en die op 7 oktober unaniem werd aangenomen roept het college op om bewoners voortaan huis-aan-huis per brief te informeren over nieuwe bestemmingsplannen. Bos: “Dit is goed nieuws. Bewoners serieus nemen en goed informeren is de basis van goed bestuur. De betrokkenheid van bewoners moet je stimuleren. Daar zit veel kennis en kunde over de wijk die we juist moeten gebruiken.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com