16 juli 2024

Haaglanden – 4,5 miljoen voor Entree Wegen naar Arbeid onder leiding van ROC Mondriaan.

Minister van Engelshoven heeft officieel bekend gemaakt welke aanvragen voor het Regionaal Investeringsfonds MBO gehonoreerd zijn.

EWA Haaglanden is erbij waarvan ROC Mondriaan de penvoerder is. EWA staat voor Entree Wegen naar Arbeid en richt zich er op om jongeren die nog nooit in hun leven een diploma hebben gehaald op te leiden op de werkvloer, naar een diploma én een fijne werkplek. ROC, gemeenten en héél veel bedrijven werken samen om dit voor elkaar te krijgen.

De komende vier jaar wordt bijna 4,5 miljoen extra geïnvesteerd waarvan circa 3 miljoen door de samenwerkende organisaties en ruim 1,5 miljoen door het ministerie worden verstrekt.

EWA Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen werkgevers, lokale overheden en het onderwijs. Het doel is de arbeidsparticipatie te bevorderen van jongeren uit de entreeopleiding van ROC Mondriaan en andere mensen met een afstand tot werk, en zo te zorgen voor goede kandidaten voor de bedrijven in de regio. De samenleving als geheel en de gemeenten zijn gebaat bij duurzame arbeidsparticipatie van deze doelgroep. Entreestudenten komen beter op hun plek met de nieuwe arbeidsmarktroute en laaggeschoolden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen meer participeren vanwege een relevant opleidingsaanbod. Leuk weetje: Ewa is ook straattaal voor ‘Hallo!’

Uniek in EWA Haaglanden is het grote aantal partners, vanuit verschillende branches. Behalve penvoerder ROC Mondriaan dragen gemeenten bij door ondersteuning van studenten en bemiddeling naar werk: Gemeente Den Haag, Gemeente Delft, Gemeente Westland, Gemeente Rijswijk. Bedrijven leveren een actieve bijdrage zoals Hanos (horeca-groothandel), Florein (zorgpartner) en de Energieacademie (opleiden van werknemers in de energietransitie). Rabobank regio Den Haag biedt een leerlijn omgaan met geld aan voor de studenten.

Fonds1818 draagt bij door het mogelijk maken van nieuw te ontwikkelen informele ondersteuning voor de studenten. Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs rekening houdend met regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt, heeft het Ministerie van OCW in 2014 een Regionaal Investeringsfonds voor het mbo ingesteld. Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Sinds 2014 zijn in totaal 119 samen­werkings­verbanden tot stand gekomen en is in totaal 108 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Het bedrijfs­leven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 231 miljoen euro geïnvesteerd.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com