21 april 2024

Delft – Geen rijkssubsidie voor warmtenet Rode Dorp

Het Rode Dorp in de wijk Buitenhof in Delft krijgt waarschijnlijk binnen een paar jaar een warmtenet. De gemeente had samen met woningcorporaties Vestia en Vidomes subsidie aangevraagd bij de rijksoverheid om deze buurt geheel aardgasvrij te maken. Helaas is deze aanvraag afgewezen. Ondanks de afwijzing gaan de voorbereidingen voor het warmtenet door.

In totaal was de subsidieaanvraag bijna vier miljoen euro. Hiermee kon het hele proces tot en met de uitvoering worden gefinancierd. Uiteraard in samenspraak met bewoners, woningcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs en andere betrokkenen.

Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid: “In Delft zijn we al twintig jaar bezig met de energietransitie. De eerste gasvrije woningen werden twintig jaar geleden in Zuidpoort gebouwd en in de Harnaschpolder worden woningen al ruim tien jaar verwarmd met restwarmte van de afvalzuivering. Heel Delft zonder gas is een kwestie van een lange adem. Het is ontzettend jammer dat we niet de aangevraagde rijkssubsidie hebben gekregen voor het Rode Dorp in de wijk Buitenhof. Samen met Vestia en Vidomes hebben we ons hiervoor ingezet. Ondanks de afgewezen subsidieaanvraag gaat de aanleg van het warmtenet in het Rode Dorp gewoon door.”

De voorbereidingen voor de aanleg van het warmtenet in het Rode Dorp gaan wel gewoon door, zodat straks de huurwoningen van Vestia en Vidomes hierop aangesloten kunnen worden. De gasleidingen blijven voorlopig in de grond liggen. De particuliere woningen, de school en de kerk sluiten desgewenst later aan op het warmtenet. Om de buurt geheel aardgasvrij te maken, zal de gemeenteraad het zogenoemde ‘Warmte Uitvoeringsplan’ voor Het Rode Dorp eerst moeten vaststellen. Dit gebeurt pas als er meer bekend is over de financiële regelingen om woningen aardgasvrij te maken.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com