16 juli 2024

Zuid-Holland – Nederlandse kerken rood #RedWednesday

Op woensdag 25 november worden in heel Nederland kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen – de grootste groep – in het bijzonder.

Een groeiend aantal kerken doet mee met #RedWednesday. Inmiddels kleuren 91 kerken in Nederland rood, van Texel tot Maastricht. Ook worden Heilige Missen en vespervieringen gehouden, uiteraard volgens de geldende beperkingen vanwege corona. Via een live videoverbinding komen geïnteresseerden en deelnemende kerken op RedWednesday zelf om 20 uur online samen. Het aantal kerken, reeds een verdubbeling ten opzichte van 2019, kan komende week nog stijgen.

Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood Nederland: “Het laat zien dat een toenemend aantal gelovigen in Nederland zich zorgen maakt over wat we wereldwijd zien: een stijging van het aantal mensen dat gediscrimineerd, vervolgd en gevangen wordt gehouden om hun geloof.” Dit jaar publiceert Kerk in Nood een rapport om speciaal voor die laatste groep aandacht te vragen. Broeders: “We zien dat regeringen, terreurgroepen en misbruikers keer op keer religieuze minderheden tot doelwit maken van hun plannen. Het kan niet zo zijn dat we stilzwijgend toestaan hoe iemand als Huma Younus, een 14 jarig meisje in Pakistan, wordt ontvoerd en vastgehouden zonder dat zij bescherming geniet van de rechtbank… alleen omdat ze tot de christelijke minderheid behoort.”

Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Kerk in Nood presenteert de feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com