27 mei 2024

Den Haag – Bezuidenhout verwelkomt nieuwe bewoners met video

De bewoners van Bezuidenhout-West hebben een video gemaakt om de nieuwe bewoners van de Schenkweg welkom te heten. In de video stellen verschillende wijkbewoners zich voor en laten hun favoriete plekje in de wijk zien.

De Schenkweg 58-60 is de nieuwe locatie voor de woonvoorziening die eerst aan de Sportlaan was gevestigd. Alle bewoners, mensen die (nog) geen eigen (huur)huis of andere woonplek hebben, zijn inmiddels naar de Schenkweg verhuisd. Zij krijgen begeleiding van zorgprofessionals, onder andere op het gebied van huisvesting en financiën.

Bert van Alphen: “Het is belangrijk dat je je goed voelt in jouw eigen buurt. Dat geldt voor de nieuwe bewoners, maar natuurlijk ook voor de mensen die er al wonen. Ik ben ontzettend trots dat de bewoners van Bezuidenhout West dit initiatief hebben genomen.”

Het gaat om ongeveer 40 vrouwen en 50 mannen. In het pand is dag en nacht begeleiding aanwezig. De bewoners zijn overdag bezig met (vrijwilligers)werk, een studie of andere dagbesteding. Het is de bedoeling dat zij na enige tijd doorstromen naar een andere, passende en zelfstandige woonvorm zoals een eigen woning.
Net als bij de Sportlaan heeft ook bij de Schenkweg de komst van de nieuwe bewoners in nauw overleg met de buurt plaatsgevonden en wordt het begeleiden van de bewoners en het beheer van de locatie uitgevoerd door de Kessler Stichting. Er wordt een begeleidingscommissie ingericht, met onder andere de wijkvereniging Bezuidenhout-West, het stadsdeel, de wijkagent, Voor welzijn en de gemeente.

De gemeente Den Haag wil de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in onze stad verbeteren. Een grote groep mensen verblijft nu noodgedwongen in de nachtopvang, omdat er geen passende (vervolg)huisvesting beschikbaar is. De komende jaren worden – verspreid over de stad – nieuwe, kleinere woonvoorzieningen gerealiseerd.

Bert van Alphen: “Iedereen in Den Haag verdient de zorg en begeleiding die nodig is om mee te kunnen doen. Daar hoort ook het hebben van een eigen bed en een eigen ´thuis´ bij; een plek waar je zelf kan beslissen naar welk tv-programma je kijkt. De Sportlaan was daar een mooi voorbeeld van. Ik ben blij dat wij dit concept aan de Schenkweg kunnen continueren.”

Eind 2018 kwam de gemeente met het 10 Punten Plan en wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in de stad. Belangrijkste speerpunten zijn: kleinschaliger woonvormen, toegespitst op meer specifieke groepen en met gerichte begeleiding, verspreid over de stad. De locatie aan de Schenkweg is, net als de locatie aan de Sportlaan, gericht op mensen die toe zijn aan een meer zelfstandige woonvorm.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com