16 juli 2024

Wassenaar – Inwonersinitiatief De Groene Meent initieert het Groot Wassenaars Afvaldieet.

Minder afval produceren, is goed voor het milieu en nog beter dan afval recyclen. Door mee te doen aan het Afvaldieet helpen deelnemers afval te voorkomen en te besparen op grondstoffen en energie. Deelnemers aan het Afvaldieet kunnen gratis de grote grijze kliko van 240 liter laten vervangen voor een slanker exemplaar van 140 liter.

De Groene Meent initieert het Groot Wassenaars Afvaldieet vanuit de gedachte dat als je minder ruimte hebt voor restafval, je beter in beeld krijgt wat je eigenlijk allemaal weggooit. Het creëert meer bewustzijn om zorgvuldig om te gaan met ons dorp. Via de website www.groenemeent.nl kunnen deelnemers zich in twee stappen aanmelden.

Hier staat ook vermeld hoe u een kleinere container kunt ontvangen. De teller op de website geeft aan hoeveel Wassenaarse huishoudens er meedoen met het Groot Wassenaars Afvaldieet.

Hubert Schokker, wethouder Afval, en Lia de Ridder, wethouder Duurzaamheid en Inwonerparticipatie, brachten in het kader van de Week van de Afvalvermindering een bezoek aan Madelon Noordover van De Groene Meent. Het gezin heeft sinds twee weken een kleine grijze kliko: ‘Eigenlijk was de grote kliko al vrij leeg, maar met deze kleine wordt de uitdaging om minder afval te produceren nog groter. Wat ik nog interessanter vind, is dat mijn zwager ook een kleine grijze kliko heeft besteld, terwijl hun kinderen nog luiers dragen!’

Hubert Schokker ondersteunt het initiatief van De Groene Meent van harte. ‘In Wassenaar produceren we jaarlijks zo’n 200 kilo aan restafval. En ook al recyclen we daar een steeds groter deel van, het blijft voor het milieu beter om de berg afval te verkleinen. Afval voorkomen is dus altijd beter. Een van de beoogde doelen voor de strategische agenda Wassenaar 2030 is dat de gemeente, inwoners en ondernemers de eigen afvalstroom drastisch verminderen. Een initiatief zoals het Groot Wassenaars Afvaldieet levert daar zeker een belangrijke bijdrage aan.’

De gemeente Wassenaar stimuleert het scheiden van afval. Gescheiden afval kan op een gepaste manier gerecycled worden. Dit bespaart nieuwe grondstoffen en veel energie, waardoor afval zelf een waardevolle grondstof wordt.
Een kleinere kliko zorgt er ook voor dat je de afvalscheiding bewuster doet. Zo kan er ook veel restafval in de PMD container.

Lia de Ridder, wethouder Duurzaamheid en Inwonerparticipatie: ‘Heel mooi om te zien hoeveel inwoners in Wassenaar al zo ontzettend met duurzaamheid bezig zijn en daar ook voorbeeld in willen zijn! Het groot Wassenaars afvaldieet van de Groene Meent is daar een goed voorbeeld van. Door op te letten bij het inkopen doen, kun je al veel afval voorkomen. Probeer bijvoorbeeld wegwerpproducten te mijden en groente en fruit zonder verpakking te kopen. Zo verminder je de hoeveelheid afval, kun je met een kleinere bak toe en draag je bij aan de verduurzaming van Wassenaar.’

Het Groot Wassenaars Afvaldieet draagt bij aan Global Goal 12, Verantwoorde consumptie en productie. In 2015 heeft de VN, onder de naam Global Goals, zeventien ambitieuze doelen voor wereldwijde duurzame ontwikkeling vastgesteld. Om zo van de wereld een betere plek te maken in 2030. De gemeente Wassenaar is sinds 2019 een Global Goals gemeente. Door samen te werken aan de Global Goals dragen we bij aan de doelstellingen van een duurzaam en toekomstbestendig Wassenaar 2030. De doelen (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn gericht op vooruitgang voor mondiale samenwerking, mensen, onze planeet, vrede, welvaart en veiligheid.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com