16 juli 2024

Den Haag – Huur van culturele instellingen kwijtgescholden

De gemeente Den Haag gaat de huur van de afgelopen 8 maanden van culturele instellingen en makers kwijtschelden. Het gaat hierbij om instellingen met een culturele functie, die huren via de gemeente, dus ook culturele broedplaatsen, ateliers en een deel van de onderhuurders in zogenoemde ‘cultuur-verzamelpanden’. Het totaal aan financiële steun in 2020 aan de Haagse cultuursector komt hiermee op €6,4 miljoen.

Wethouder Robert van Asten, Cultuur: “De culturele sector is zwaar getroffen door de corona crisis. Al eerder hebben we zes miljoen euro beschikbaar gesteld in een Herstelfonds, voor steun aan de culturele sector. Door de Haagse culturele sector is gevraagd om een huurkorting, omdat bij het uitkeren van gemeentelijke financiële steun problemen kunnen ontstaan met de NOW. Voor veel instellingen is dit reden geweest om geen aanvraag te doen voor steun uit het Herstelfonds. Ik ben blij dat we hieraan gehoor kunnen geven en alsnog via deze weg financiële hulp geven. Door de huren kwijt te schelden komt de steun terecht bij een sector die dat zeer dringend nodig heeft.”

Ruim dertig instellingen, bijna twintig ateliers/atelier-verzamelpanden en drie ‘cultuur-verzamelpanden’, worden op deze manier geholpen.
Culturele instellingen moesten in het begin van de coronacrisis de deuren helemaal sluiten. Na de ‘intelligente lockdown’ mochten zij de deuren weer openen, maar dan voor een zeer beperkt aantal bezoekers. Begin november moesten ze weer voor twee weken volledig dicht. Deze maatregelen hebben grote effecten op de directe inkomsten van de instellingen. Instellingen konden via het Herstelfonds geld aanvragen om de schade te compenseren. Dit Herstelfonds is inmiddels gesloten.

Voor 2021 stelt minister Van Engelshoven (OCW) €150 miljoen in totaal beschikbaar aan gemeenten om de lokale culturele voorzieningen te ondersteunen. Den Haag ontvangt hiervan €8,3 miljoen. Op dit moment werkt de gemeente Den Haag aan een breed pakket voor komend jaar, waarmee deze steun verdeeld gaat worden onder: culturele instellingen, makers, broedplaatsen en bibliotheken. Bovendien is Den Haag ook zeer geholpen met de steun van het Rijk aan de instellingen die in de Basisinfrastructuur (BIS) zitten en met de steun aan private musea.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com