21 februari 2024

Wassenaar – Ed Nijpels gastspreker Klimaattafel

Ed Nijpels is gastspreker bij de Klimaattafel Wassenaar Online 9 december. Nijpels is bekend van het Klimaatakkoord en is de hoofdgast tijdens de volgende Klimaattafel op woensdag 9 december. De bijeenkomst is digitaal en duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Iedereen kan meekijken via mobiel, tablet of pc via de link www.unlimited.nl/klimaattafel.

Er is tijd en ruimte voor het beantwoorden van vragen. Wilt u hem een aan duurzaamheid gerelateerde vraag stellen? Dat kan. Stuur uw vraag naar klimaattafel@wassenaar.nl.

Uit de ingezonden vragen wordt een selectie gemaakt, die aan Ed Nijpels wordt voorlegt. De VVD-politicus stond in 2013 aan de wieg van het energieakkoord. Nog steeds houdt hij zich bezig met dit onderwerp, als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Bij de totstandkoming van het landelijk energieakkoord zijn er door heel Nederland ‘klimaattafels’ georganiseerd. Aan deze klimaattafels namen verschillende groepen uit de samenleving deel om mee te denken en te praten over de klimaatdoelen en hoe we gezamenlijk dit kunnen bereiken. Zijn keynotes zijn: milieu, energie en duurzaamheid al dan niet in combinatie met het bedrijfsleven.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com