16 juni 2024

Den Haag/Westland – Gezamenlijke aanpak om meer mensen aan het werk te helpen

De gemeenten Den Haag en Westland bundelen de krachten om de werkkansen van mensen in een uitkeringssituatie te verbeteren. De samenwerking start met het ondertekenen van de sectordeal Tuinbouw en Agro-Logistiek Westland. Samen met Glastuinbouw Westland, Greenport West Holland, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten wordt ingezet op het beter koppelen van langdurig werkzoekenden en bedrijven in het Westland binnen de tuinbouwcluster en de agro-logistieke sector.

Werk biedt perspectief, structuur, vrijheid en sociale contacten. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opstapje te bieden en hun kans op een baan te vergroten, maken we zowel ondernemers als werknemers succesvoller.

Jaarlijks worden in de glastuinbouw al tientallen mensen aan een passende baan geholpen. Het streven is om tot en met 2023 tenminste 200 mensen vanuit de bijstand te begeleiden naar een duurzame baan in de sector glastuinbouw en/of agro-logistiek. De eerste vier kandidaten zijn in november gestart.

Met de deelnemende bedrijven worden werkakkoorden afgesloten. Hierin staan concrete afspraken over de ontwikkeling en het in dienst nemen van werkzoekenden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De behoeften van de werkgevers, namelijk sociaal maatschappelijk ondernemen, kleinschaligheid en maatwerk, zijn belangrijke pijlers voor dit project.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com