18 mei 2024

Den Haag – “Kijk naar heel Den Haag voor keuze aanleg bus, tram of lightrail”

Door het Central Innovation District en de Binckhorst in Den Haag kan een bus, tram of lightrail gaan rijden.

Omdat de hele vervoerslijn, de ‘Koningscorridor’, uiteindelijk veel langer wordt, adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage bij de keuze naar het effect op de hele stad te kijken. Zo komen belangrijke milieugevolgen voor andere wijken ook goed in beeld en wordt duidelijk welke optie het beste is om veel mensen te vervoeren. De gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg vroegen de Commissie te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg willen de bereikbaarheid en leefbaarheid van Den Haag in de toekomst garanderen. Onderdeel van het pakket mobiliteitsmaatregelen is een onderzoek naar de mogelijkheden voor bus, tram en lightrail. Voordat de gemeenteraden van Den Haag en Leidschendam-Voorburg besluiten over de structuurvisie, worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie adviseert bij de keuze voor bus, tram of lightrail te kijken naar de hele Koningscorridor. Zo wordt duidelijk welke effecten deze keuze heeft voor andere wijken en op bijvoorbeeld de hoeveelheid groen in de stad en op geluidsoverlast. Ook wordt dan duidelijk welk type lijn de meeste mensen kan vervoeren, zodat er bij het bouwen van extra woningen in de stad voldoende vervoersmogelijkheden zijn. Kijk in het milieueffectrapport ook naar de rol van langzaam verkeer, zoals fietsers en voetgangers, zegt de Commissie, zodat de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad ook op lange termijn is te waarborgen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com