18 mei 2024

Wassenaar – Prestatieafspraken wonen getekend

Wassenaarsche Bouwstichting, huurdersvereniging De Wassenaarsche, woningbouwvereniging St. Willibrordus, huurderbelangenvereniging Rozenstein en de gemeente Wassenaar werken ook de komende jaren samen aan het behoud en versterken van Wassenaar als een aantrekkelijke woongemeente.

Deze samenwerking is bekrachtigd door de ondertekening van prestatieafspraken. Zoals ieder jaar maken de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen afspraken over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, duurzaamheid en woonomgeving. Belangrijke thema’s zijn ontwikkeling voor sociale huur, lokaal maatwerk en leefbaarheid.

Wethouder Lia de Ridder (Wonen) benadrukt het belang van wonen, met name in deze tijd. “De lockdown laat goed zien hoe belangrijk een woning en de woonomgeving zijn. Daarom maken we niet alleen beleid, zoals de onlangs ter inzage gelegde woonvisie, maar ook concrete afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties. Zo maken we samen aantrekkelijk wonen in Wassenaar waar.”

In lijn met de nieuwe woonvisie zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking met de corporaties bij de ontwikkeling voor de gemeentewerf (achter het gemeentekantoor) en Kerkehout. Voor zowel de gemeente als de corporaties is het van belang dat deze locaties tot ontwikkeling komen. De corporaties zijn hier de belangrijkste partijen voor de realisatie van de sociale huurwoningen.

Met de corporaties is afgesproken dat zij optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om lokaal maatwerk te bieden. Dit betekent dat een kwart van de woningtoewijzingen met voorrang toegewezen wordt aan woningzoekenden uit Wassenaar.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com