16 juli 2024

Den Haag – Goede start voor álle nieuwkomers

Iedereen die vanuit het buitenland de stap maakt om naar Den Haag te verhuizen, kan rekenen op een goede start.

Dat is het uitgangspunt van de nieuwe nota van de gemeente Den Haag ‘Nieuw in Den Haag’.

De ontvangst van nieuwkomers is nu nog per groep verschillend. Expats en buitenlandse kenniswerkers worden bij aankomst in Den Haag op weg geholpen. Dit wil de gemeente nu ook organiseren voor inburgeraars (asielstatushouders en gezinsmigranten) en arbeidsmigranten.

Ook is er extra aandacht voor de groep jonge statushouders in Den Haag. De ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2022 ‘Samen voor de stad’ en de nieuwe Wet inburgering vormen de basis voor dit breed gedragen beleid.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com