22 juni 2024

Den Haag – Haagse Hout krijgt nieuw Cultuuranker

Een feestje mag nog niet gehouden worden, maar feestvieren doen ze wel: de nieuwe culturele organisatie Podium NOORD kreeg op woensdag 8 december te horen dat het college heeft besloten om het advies van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur over te nemen en Podium NOORD een subsidie van € 97.500,- per jaar te verlenen voor de periode 2022-2024.

Dankzij het positieve advies en het besluit van het college, kan Podium NOORD zich als Cultuuranker in de komende drie jaar richten op een cultuuraanbod in stadsdeel Haagse Hout en op het bevorderen van cultuurparticipatie in het stadsdeel.

De Commissie geeft verder het advies aan Podium NOORD om zich binnen het stadsdeel vooral te focussen op de wijken Mariahoeve en Bezuidenhout-West. Het college staat achter dit advies en ziet liever een spreiding van programmering en projecten met samenwerkingspartners op die plekken in Haagse Hout waar minder cultureel aanbod en culturele voorzieningen zijn.

Podium NOORD als cultuuranker zet kunst, cultuur en creativiteit als verbindende elementen in tussen deelnemers, publiek en instellingen. Biedt jong en oud de kans hun talent te ontplooien, hun maatschappelijke positie te versterken en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Daarmee bevorderen zij ondernemerschap, diversiteit en inclusie. Een organisatie die fluïde is, zich snel kan aanpassen en kan meebewegen, zowel met de behoeften van de bewoners als met de plekken waar zij activiteiten organiseert.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com