13 april 2024

Zuid-Holland – Partij voor de Dieren: Duurzame tuinbouw ontzien

De landelijke overheid belast glastuinbouwbedrijven die verduurzamen en innoveren met een hogere energiebelasting.

En juist deze bedrijven hebben een voortrekkersfunctie in de verduurzaming van de glastuinbouw. Naar aanleiding van deze situatie heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het provinciebestuur van Zuid-Holland.

In de media zijn berichten verschenen dat duurzame ondernemers, onder wie de duurzaamste agrariër van het jaar 2016 en de beste agrariër van het jaar 2020, in zijn duurzame groentekas weer moet overschakelen op gas als energievoorziening in plaats van de duurzame en fossielvrije groene stroom.

De directeur van Koppert Cress, Rob Baan, heeft juist de ambitie om de duurzaamste glastuinder van de wereld te worden, maar de overheid werkt hem daarbij tegen. Groene stroom is duurder dan grijze stroom.

Het Rijk belast groene stroom met een Opslag Duurzame Energie (ODE)-heffing, die daardoor innovatie ontmoedigt. De Partij voor de Dieren heeft het provinciebestuur daarom gevraagd in gesprek te gaan met het Rijk om de energiebelasting zodanig te wijzigen dat juist duurzame en innovatieve glastuinbouwbedrijven worden ondersteund. Daarmee wordt een positieve prikkel gegeven aan andere glastuinbouwbedrijven om te verduurzamen.

De Partij voor de Dieren heeft gevraagd welke mogelijkheden het provinciebestuur ziet om deze duurzame ondernemer te ondersteunen om weer te kunnen overschakelen naar duurzame energievoorziening. Daarnaast vraagt de partij zich af waarom er wel een beperkte compensatie is voor 2021 en 2022, maar niet voor 2020, een jaar waarin het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers het al zo moeilijk hebben.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com