25 juni 2024

Den Haag – Waterzuivering Houtrust levert eerste groen gas aan gasnet

De afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust heeft het eerste groene gas aan het gasnet.

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services BV werken samen aan het verduurzamen van de waterzuivering Houtrust.

De eerste mijlpaal in het project is nu bereikt. Het eerste groene gas is geleverd aan het gasnet van Stedin Netbeheer BV. Hiermee is Houtrust op weg om de meest duurzame zuivering van Delfland te worden. De volgende stap in het project is terugdringen van de CO2 -uitstoot met 50%.

Delfland wil in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal zijn. Op onze afvalwaterzuiveringen kunnen wij veel duurzaamheidswinst boeken.

Op Houtrust is een installatie gebouwd die het biogas, dat vrijkomt bij het vergisten van slib uit rioolwater, omzet naar gas van aardgaskwaliteit. Dit levert jaarlijks 1,9 miljoen kuub groen gas op waarmee inwoners van Den Haag hun huizen kunnen verwarmen.

Het gasvormige CO2 dat tijdens de opwerking van het biogas wordt geproduceerd, gaan wij in de tweede fase van het project vloeibaar maken. Jaarlijks levert dit meer dan 2.000 ton groene CO2 op die kan worden gebruikt in de tuinbouw en de voedsel- en drankenindustrie.

Als alles volgens plan verloopt wordt het totale project wordt in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com