16 juli 2024

Zuid-Holland – Christelijke partijen bezorgd over economie

De economische groei van Zuid-Holland blijft achter in vergelijking met Noord-Holland en Utrecht.

Dat blijkt uit een artikel van Elsevier Weekblad. De Statenfracties van de CU/SGP en het CDA Zuid-Holland hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Een analyse laat zien dat in Zuid-Holland 1 op de 5 bedrijven met een arbeidstekort kampt. De fractie willen weten of de cijfers kloppen en wat gedeputeerde staten eraan gaat doen.

Ook willen ze weten of de Economic Board voldoende gericht is op álle economische sectoren van Zuid-Holland, waaronder dus het MKB.

Daarnaast wordt gesteld in het artikel dat de chemische industrie, de transportsector en de tuinbouw over het hoogtepunt heen zijn. De vraag is of dit klopt en waar kansen liggen om innovatie binnen deze sectoren te stimuleren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com